Χρήσιμα τηλέφωνα αττικής

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ

210 3816930

210 3817643

210 3461944

210 5294802

210 7721000

210 7722046-7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕ)

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ

210 8203911

210 8211124

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ

3620020,30

3620003

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ

9222322

9220100

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

061 361414, 361428