Σιγανός

Σιγανός ή σιγανό πεντοζάλη είναι αργός περπατητός χορός ο οποίος χορεύεται με τα χέρια πιασμένα από τους ωμούς, ολοκληρώνεται με έξι ή οκτώ βήματα, με οκτώ βήματα χορεύεται στο Ρέθυμνο, ενώ με έξι χορεύεται στο Ηράκλειο. Στις μελωδίες του σιγανού πεντοζάλη λέγονται επίσης οι περιπαικτικές και εύθυμες μαντινάδες, μοναδικές στην Κρήτη.Οι μελωδίες που παίζουν οι λυράρηδες λέγονται και κοντυλιές (από τον κόντυλο του καλαμιού με το οποίο ήταν κατασκευασμένη η μαντούρα του βοσκού, είδος αυλού με γλωσσίδι).

Οι μαντινάδες δημιουργούνται εύκολα και αυθόρμητα από τους Κρητικούς.