Διοικητικό Συμβούλιο


    Πρόεδρος:.........................Ανδρέας Κλεισαρχάκης
    Αντιπρόεδρος:..................Γεωργαλής Αριστείδης
    Γενικός Γραμματέας:........
Κουταλάς Στέλιος
    Ταμίας:...............................Μουτσάτσος Παναγιώτης 

    Ειδικός γραμματέας:.........Μπενιουδάκη Χριστίνη
    Yπ. Τύπου:.........................Κλεισαρχάκης Γιώργος
    Yπ. μουσικοχορευτικού:...
Μανουσάκη Κωνσταντίνα
 
 
    Αναπληρωματικά μέλη:
    Μέλος (α' αναπληρωματικό): Νύκταρη Αναστασία
    Μέλος (β' αναπληρωματικό): Μαραγκάκης Σπύρος
    Μέλος (γ' αναπληρωματικό): Ασσαριώτης Παύλος