Διοικητικό Συμβούλιο


    Πρόεδρος:.........................Ανδρέας Κλεισαρχάκης
    Αντιπρόεδρος:..................
Κλεισαρχάκης Γιώργος
    Γενικός Γραμματέας:........Καρούσου Ευαγγελία

    Ταμίας:...............................Μουτσάτσος Παναγιώτης 

    Ειδικός γραμματέας:.........
Κουταλάς Στέλιος
    Yπ. Τύπου:.........................
Μανίκα Αναστασία 
    Yπ. μουσικοχορευτικού:...Σαραντινού Κατερίνα
 
 
    Αναπληρωματικά μέλη:
    Μέλος (α' αναπληρωματικό): Νύκταρη Αναστασία
    Μέλος (β' αναπληρωματικό): 
Μπενιουδάκη Χριστίνη