Ιερό Κορυφής Πετσοφά

Πληροφορίες

Ο Πετσοφάς είναι κορυφή κοντά στο Παλαίκαστρο Σητείας και στον αρχαιολογικό χώρο του Ρουσσόλακου. Τα Μινωικά χρόνια εδώ δημιουργήθηκε ιερό κορυφής και οι τελετές συμπεριλάμβαναν απόθεση πήλινων ειδωλίων βοοειδών, ανδρών και γυναικών.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Πετσοφά είναι ότι αρχικά ήταν σχεδόν φυσικά διαμορφωμένοι χώροι, με ελάχιστες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Αργότερα το ιερό αντικαταστάθηκε από κτίσμα πέντε δωματίων, με τον ένα του τοίχο να στέκεται ακόμη σε ύψος 1.80m. Η προσθήκη του χτιστού παραρτήματος είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των λίγων ιερών κορυφής που δεν εγκαταλείφθηκαν μετά το τέλος της Μέσης Εποχής του Χαλκού.

Πηγή: 🥇⭐Ταξιδιωτικός Οδηγός Κρήτης⛵🏊 - Ιερό Κορυφής Πετσοφά cretanbeaches.com