Κρητικοί χοροί

Οι χοροί είναι ουσιώδες πολιτιστικό χαρακτηριστικό της κρήτης. Από τους 25 παραδοσιακούς χορούς που έχουν καταγραφεί σήμερα οι περισσότερο διαδεδομένοι περιορίζονται σε πέντε: τον πεντοζάλη, τον χανιώτικο (συρτό), τη σούστα, τον μαλεβιζώτη (καστρινό πηδηχτό) και τον σιγανό. Οι γρήγοροι χοροί της Κρήτης Πεντοζάλης, Σούστα, Μαλεβιζιώτης ή Καστρινός, οι Πηδηχτοί, έχουν μουσική υπόκρουση με προέλευση από τους αρχαίους πυρρίχιους χορούς, που αποτελούσαν πολεμικά γυμνάσια και ανάμνηση του χορού των Κουρητών και Ιδαίων Δακτύλων οι οποίοι ρυθμικά κτυπούσαν τα πόδια τους στο έδαφος και ταυτόχρονα τις ασπίδες με τα δόρατα και τα ξίφη τους ώστε να καλύψουν το κλάμα του νεογέννητου Δία για να μην το ακούσει ο Κρόνος που ήθελε να τον εξοντώσει.Με τις ονομασίες σιγανός και πηδηχτός υπάρχουν πολλές παραλλαγές στο νησί. Υπάρχουν πολλοί ακόμα χοροί τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι όμως σιγά σιγά παραμερίζονται και ξεχνιούνται (κατσιμπαδιανός, ντουρνεράκια, μικρό-μικράκι, λαζώτης, τριζάλης, ζερβόδεξος κ.ά.)

ΣΚΙΤΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΡΟΥΔΑΚΗ

Σε κάποιους από τους αυτούς χορούς μπορεί να συναντήσουμε διαφορές στα βήματα του χορού δεν είναι λάθος ούτε άλλος χορός, αυτό γίνεται γιατί σε κάθε νομό της Κρήτης υπάρχουν διάφορες παραλλαγές.